Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - Ders 25 - Pointer Aritmetikbu yazımızda pointer aritmetik konusuna değineceğiz. Pointerlar bildiğiniz gibi adresleri gösterir. integer türünde bir pointer 1002 adresini gösteriyorsa; pointerın adresini bir artırırsak (pointer++) 1006 adresini göstercektir. Sebebi integer türünün 4 byte alan kaplamasıdır. Şimdi Bunu bir örnekle görelim.
int degisken=10;
int* p=°isken;
printf("%d\n",p);
p++;
printf("%d\n",p);
p++;
printf("%d\n",p);
p++;
Yukarıdaki örneği bir de char ve float türleriyle deneyin.
Yukarıda yaptığımız adresleri bir arttırmaktı. Pointerın gösterdiği değişkeni bir artıralım.
*p++;
printf("Degiskenin degeri:%d\n",*p);
Pointerları biraz daha işe yarar bir şeyde kullanalım. Bir dizi oluşturalım ve dizinin ilk elemanının adresini pointer göstersin. Daha sonra pointer ile dizinin bütün elemanlarını ekrana yazdıralım.
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

int main()
{
int dizi[5]={1,2,3,4,5};
int* pointer=dizi; //dizinin ilk elemaninin adresi
int i=0;
while(i<5)
{
printf("eleman %d:%d - Adresi:%d\n",i,*pointer,pointer);
pointer++;
i++;
}
return 0;
}

Please Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...