Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

c dili etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
c dili etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Haziran 2015 Perşembe

C Dili - Ders 15 - Do-While DöngüsüDo-While döngüsü while döngüse gibi çalışır fakat ondan farklı olarak koşul ne olursa olsun yapacağı işlemleri bir kez yapar sonra koşula bakar, koşul sağlandığı müddetçe işlemleri tekrarlar. Şimdi kullanılışını görelim. genellikle programların menülerini hazırlarken kullanılır.
int giris;
do{
printf("1-Yazma\n");
printf("2-Silme\n");
printf("3-Tasima\n");
printf("0-Cikis");
printf("Seciminiz : ");
scanf("%d",&giris);
}while(giris>3 || giris<0 data-blogger-escaped-br="">

C Dili - Ders 16 - gotogoto programın akışını bir yerden başka bir yere atlatmamızı sağlar.
char harf='A';
int i=0;
if(harf=='A'){
goto yer1;
}

printf("program atlamadı.\n");
i=1;
yer1:

printf("programin akisi devam ediyor.\n");
if(i==0){
printf("i=0\n");
}else{
goto yer1;
}
printf("program bitti.\n");

C Dili - Ders 19 - Matematiksel İşlemlerBu dersimizde c diliyle matematiksel işlemlerin nasıl yapılsığını göreceğiz.
Aşağıda sırasıyla toplama,çarpma,bölme,çıkarma,mod alam işlemleri yapılmıştır.
int sayi1=10;
int sayi2=9;
int sonuc=0;
sonuc=sayi1+sayi2;
printf("Toplam:%d\n",sonuc);
sonuc=sayi1*sayi2;
printf("cappim:%d\n",sonuc);
sonuc=sayi1/sayi2;
printf("bolme:%d\n",sonuc);
sonuc=sayi1-sayi2;
printf("cikarma:%d\n",sonuc);
Eğer yukarıdakileri iyi kavradıysanız kullanıcıdan taban ve kuvvet değerlerini alan ve taban üssü kuvvet işlemini yapan programı yazın

4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - İpuçları 01C de değeri olan değişkene, örneğin bu tamsayı değişkeni olsun değer ekleme yapacak isek aşağıdaki gibi yaparız.


int deger=10;
deger=deger+5; //yeni değer 15

kodu kısa tutmak için aşağıdaki kodda da aynı işlemi yaparız.

deger+=5; //yeni değer gene 15
+ yerine (-,*,/,%) dan istediklerinizi de koyabilirsiniz.

C Dili - Örnek 06
Kullanıcıdan sürekli karakter alıyoruz. karakterin ascii kodunu ekrana yazdırıyoruz eğer karakter sıfır ise programı sonlandırıyoruz.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
char c;
printf("\nBir karakter Girin:");
while((ch=getch())!=0){
printf("%d",c);
printf("Bir karakter daha girin:");
}
printf("gule gule");
return 0;
}
C Dili - Ders 21 - Rastgele Sayı ÜretmekC dilinde rastgele sayı üretmek için rand() fonksiyonunu kullanırız. Aşağıda kullanılışını görelim

#include <stdio.h>
/*Kütüphaneleri unutmayın.*/
#include <time.h>
#include <stdlib.>

int main()
{
srand(time(null));
int rastgele=rand()%20; //0-19 arasında sayı üretir.
printf("%d",rastgele);
return 0;
}
Yukarıdaki örnekte üreteceği sayılar sıfırdan başlar. Peki bir 5 ile 19 arasında sayı üretmesini istersek.
#include <stdio.h>
/*Kütüphaneleri unutmayın.*/
#include <time.h>
#include <stdlib.>

int main()
{
srand(time(null)); //bu her zaman olacak.
int rastgele=5+rand()%15;
printf("%d",rastgele);
return 0;
}
Yukarıdakini anladıysanız sizde -5 ve 5 arasında sayı üreten kodu yazın.

C Dili - Ders 22 - Fonksiyonlar
Fonksiyonlar programlama da önemli bir konudur. Büyük programlar yazarken programı fonksiyonlara ayırırız daha sonra bunların herbirini ana fonksiyonumuzda birleştiririz. Örnek fonksiyon tanımlaması aşağıda gösterildiği gibidir.
#include "stdio.h"
int toplama(int x,int y){
int toplam=x+y;
return sonuc;
}

int main(){
int islem=toplama(3,6);
printf("%d",islem);
return 0;
}
Yukarıdaki kodu açıklamak gerekirse fonksiyon bir toplama fonksiyonu iki parametre alıyor. ve daha sonra bunları toplamyıp ana fonksiyonu geri döndürüyor. Bizim programımızda gönderdiğimiz parametreler 3 ve 6 bunlar sırasıyla x ve y yerel değişkenlerine aktarılıyor. daha sonra bu değişkenler toplanıyor ve toplam değişkenine aktarılıyor ve toplam değişkeni fonksiyonun sonunda geri döndürülüyor(return). Bundan sonra işlemler ana(main) fonksiyonunda devam ediyor. Fonksiyondan dönen değer islem değişkenine aktarılıyor ve islem değişkeni ekrana yazılıyor. Program son buluyor.
Arkadaşlar fonksiyonu tanımlarken başındaki int ibaresine dikkat edin. Bunu koymamızın sebebi fonksiyondan dönen değerin integer türünden olması. Eğere float türünden olsaydı float koyacaktık. Prki fonksiyon bir değer döndürmeseydi. O zaman ne koyacaktık. Aşağıda bunun örneği verilmiş.Ayrıca hiç parametre almayan fonksiyonada bir örnek.
#include "stdio.h"
void toplama(){
int toplam=3+6;
printf("%d",toplam);
}

int main(){
toplama();
return 0;
}
Yukarıdaki kodda fonksiyonun ana fonksiyonda kullanılışına da dikkat edin. Şimdi siz birşeyler yapın gelen bir parametreye göre 4 işlemden birini yapan ve geri değer döndürmeyen bir fonksiyon yazın ve kullanın.

C Dili - Örnek 08 - Faktoriyel (Rekürsif)Faktoriyel alan rekürsif bir fonksiyon.
#include "stdio.h"
int faktoriyel(int x);
int main(){
int deger=1;
int sonuc=faktoriyel(deger);
printf("Sonuc=%d",sonuc);
return 0;
}
int faktoriyel(int x){
int birim;
if(x>0){
birim=faktoriyel(x-1);
return x*birim;
}else{
return 1;
}

}

C Dili - Ders 24 - PointerC programlama denilince akla ilk gelenler arasında pointer meselesi vardır. Aslında en zorlanılan konudur. Ama aslında süper bişeydir
Kısaca Pointerlar oluşturduğumuz değişkenlerin adreslerini gösterirler. Peki bu nasıl olur.
int a=5; //temel değişken tanımı.
şimdi bu değişkenin adresini ekrana yazdıralım.
printf("\na degiskenin adresi : %d",&a);
şimdi bir pointer tanımlayalım ve bu pointer a değişkenini göstersin.
int* pointer=&a;
Yukarıda görüldüğü gibi pointer tanımlarken *(yıldız) karakterini kullanıyoruz.
printf("\npointerin gostedigi adres : %d",pointer);
printf("\npointerin gosterdigi adresteki deger : %d",*pointer);
Yukarıdaki konuyu anlamışsınızdır umarım.Bu ilk bölümdü. Pointerlar daha bitmedi.

C Dili - pointer to pointerC dilinde pointerları başka pointerlarda gösterebilir. Aşağıdaki kodda p pointerını q pointerı gösteriyor ve p pointerı da x değişkenini gösteriyor.
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
int main()
{
int x, *p, **q;
x = 10;
p = &x;
q = &p;
printf("%d\n", **q);
printf("%d\n", q);
printf("%d\n", p);
printf("%d\n", *q);
printf("%d\n", *p);
return 0;
}

C Dili - Ders 28 - Hafıza ile Çalışma IIBu dersimizde hafızdan ayırdığımız bölümü işimiz bittiğinde serbest hale getirmeyi göreceğiz.
Bu işlemi free fonksiyonu ile yapıyoruz. Aşağıda görüldüğü gibi.
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

int main()
{
int* pointer=(int *)malloc(sizeof(int));
*pointer=6;
printf("Deger: %d - Adres: %d\n",(*pointer),pointer);
free(pointer);
return 0;
}

C Dili - Ders 29 - Paralel DizilerÖrneğin bir kitap listesi tutacak bir veri yapısı olulşturmak istedik. Veri yapısı kitap isimlerini ve fiyatlarını tutacak, fakat isimler char türünde fiyatlar ise integer türünde olacak, biz bunu tek bir değişken türü olarak tanımlayamayız. Bunun için paralel dizi yöntemini kullanacağız.
İlk olarak fiyatları tutacak dizimizi tanımlayalım.
int fiyat[10];
Şimdi kitap isimlerini tutacak diziyi tanımlayalım.
char isim[10][100];
Programın tamamını yazalım şimdi.


#include "stdio.h"
int main(){
int fiyat[10];
char isim[10][100];
int i=0;
while(i<10){
printf("kitap ismi gir:");
scanf("%s",isim[i]);
printf("fiyat gir:");
scanf("%d",fiyat[i]);
i++;
}
return 0;
}
Bu yapıyı daha sonra göreceğimiz structure yapılarını kullanarak oluşturabiliriz.

C Dili - Ders 31 - Structure (Yapılar) & PointerlarŞimdi bir structure oluşturalım ve bu structureın üyelerini 5 elemanlı bir dizi olsun daha sonra bu dizinin elemanlarını pointer kullanarak kullanıcıdan alalım.

#include "stdio.h"
struct yapi_turu{ int yas;};
struct yapi_turu insanlar[5];
int main(){
struct yapi_turu* pointer;
pointer=insanlar; int i=0;
for(i=0;i<5;i++) {
printf("gir:");
scanf("%d",pointer->yas);
printf("%d degerini girdin!\n",(*pointer).yas);
pointer++;
}
return 0;
}

Yukarıda pointerı tanımlarken türüne dikkat edin. elemanları kullanıcıdan alma işlemini bir fonksiyonla yapabilirsiniz.

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...