Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

c programı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
c programı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Haziran 2015 Perşembe

C Dili - Ders 15 - Do-While DöngüsüDo-While döngüsü while döngüse gibi çalışır fakat ondan farklı olarak koşul ne olursa olsun yapacağı işlemleri bir kez yapar sonra koşula bakar, koşul sağlandığı müddetçe işlemleri tekrarlar. Şimdi kullanılışını görelim. genellikle programların menülerini hazırlarken kullanılır.
int giris;
do{
printf("1-Yazma\n");
printf("2-Silme\n");
printf("3-Tasima\n");
printf("0-Cikis");
printf("Seciminiz : ");
scanf("%d",&giris);
}while(giris>3 || giris<0 data-blogger-escaped-br="">

C Dili - Ders 19 - Matematiksel İşlemlerBu dersimizde c diliyle matematiksel işlemlerin nasıl yapılsığını göreceğiz.
Aşağıda sırasıyla toplama,çarpma,bölme,çıkarma,mod alam işlemleri yapılmıştır.
int sayi1=10;
int sayi2=9;
int sonuc=0;
sonuc=sayi1+sayi2;
printf("Toplam:%d\n",sonuc);
sonuc=sayi1*sayi2;
printf("cappim:%d\n",sonuc);
sonuc=sayi1/sayi2;
printf("bolme:%d\n",sonuc);
sonuc=sayi1-sayi2;
printf("cikarma:%d\n",sonuc);
Eğer yukarıdakileri iyi kavradıysanız kullanıcıdan taban ve kuvvet değerlerini alan ve taban üssü kuvvet işlemini yapan programı yazın

6 Mart 2015 Cuma

C Dili - Örnek 02 - c dili ile faktoriyel alan programBu örneğimizde c dili ile faktoriyel alan program yazdık.


#include <stdio.h>

int main(){
int sayi=5;
int faktoriyel=1;
while(sayi>0){
faktoriyel=faktoriyel*sayi;
sayi--;
}
printf("Sonuc:%d",faktoriyel);
return 0;
}4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - Örnek 04 - Alfabe
İlk harften başlayıp alfabedeki bütün harfleri sıralayan ve onların ascii kodlarını ekrana yazdıran programı yazın#include <stdio.h>

int main(){
char ilk_harf='A';
while(ilk_harf<='Z'){
printf("%c - %d\n",ilk_harf,ilk_harf);
ilk_harf++;
}
return 0;
}

C Dili - Ders 20 - Getch Fonksiyonu
Bu fonksiyon conio.h kütüphanesinde bulunur. Kullanıcıdan bir karakter almamıza yarar fakat kararkteri ekrana yazmaz. Kullanımı aşağıda#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
printf("Bir karakter girin:");
char karakter=getch();
printf("Girdiğiniz Karakter %c",karakter);
return 0;
}Yukarıdaki programı anlamak için şu programı yapmanızı öneririm. Kullanıcılardan sürekli bir karakter alan ve bu karakterlerin ascii kodlarını ekrana yazdıran bir program olsun fakat bu program '0' karakteri girildiğinde sona ersin. Bu programın kodunu örnek 06 da bulabilirsiniz.

C Dili - Ders 22 - Fonksiyonlar
Fonksiyonlar programlama da önemli bir konudur. Büyük programlar yazarken programı fonksiyonlara ayırırız daha sonra bunların herbirini ana fonksiyonumuzda birleştiririz. Örnek fonksiyon tanımlaması aşağıda gösterildiği gibidir.
#include "stdio.h"
int toplama(int x,int y){
int toplam=x+y;
return sonuc;
}

int main(){
int islem=toplama(3,6);
printf("%d",islem);
return 0;
}
Yukarıdaki kodu açıklamak gerekirse fonksiyon bir toplama fonksiyonu iki parametre alıyor. ve daha sonra bunları toplamyıp ana fonksiyonu geri döndürüyor. Bizim programımızda gönderdiğimiz parametreler 3 ve 6 bunlar sırasıyla x ve y yerel değişkenlerine aktarılıyor. daha sonra bu değişkenler toplanıyor ve toplam değişkenine aktarılıyor ve toplam değişkeni fonksiyonun sonunda geri döndürülüyor(return). Bundan sonra işlemler ana(main) fonksiyonunda devam ediyor. Fonksiyondan dönen değer islem değişkenine aktarılıyor ve islem değişkeni ekrana yazılıyor. Program son buluyor.
Arkadaşlar fonksiyonu tanımlarken başındaki int ibaresine dikkat edin. Bunu koymamızın sebebi fonksiyondan dönen değerin integer türünden olması. Eğere float türünden olsaydı float koyacaktık. Prki fonksiyon bir değer döndürmeseydi. O zaman ne koyacaktık. Aşağıda bunun örneği verilmiş.Ayrıca hiç parametre almayan fonksiyonada bir örnek.
#include "stdio.h"
void toplama(){
int toplam=3+6;
printf("%d",toplam);
}

int main(){
toplama();
return 0;
}
Yukarıdaki kodda fonksiyonun ana fonksiyonda kullanılışına da dikkat edin. Şimdi siz birşeyler yapın gelen bir parametreye göre 4 işlemden birini yapan ve geri değer döndürmeyen bir fonksiyon yazın ve kullanın.

C Dili - Ders 27 - Hafıza ile Çalışmak (malloc)Bu dersimizde hafızadan nasıl yer ayrılır(allocate) ve ayrılan yer nasıl tekrar boşaltılır onu göreceğiz. Biz bunun için malloc (memory allocate) fonksiyonunu kullanıyoruz.
int *pointer=null;
pointer=malloc( sizeof(int) );
yukarıdaki kodda en başta bir pointer tanımlıyoruz. Daha sonra malloc ile hafızadan yer ayırıyoruz. Ve hafızanın baş adresini pointera atıyoruz. malloc fonksşyonunu kullanırken içine ayırmak istediğimiz hafıza miktarını yazıyoruz.
2 integer değişkeni tutacağımız kadar hafıza ayıralım ve hafızaların içini dolduralım.
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
int main()
{
int *pointer=(int *)malloc((2*sizeof(int)));
*pointer=10;
printf("Adres: %d , Deger: %d\n",pointer,*pointer);
pointer++;
*pointer=9;
printf("Adres: %d , Deger: %d\n",pointer,*pointer);
return 0;
}
Bu fonksiyonu kullanabilmek için stdlib.h kütüphanesini include etmeniz lazım. Daha karışık bir örnek dinamik dizi oluşturmak yazısında var.

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...