Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

c uygulama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
c uygulama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Mart 2015 Cuma

C Dili - Örnek 02 - c dili ile faktoriyel alan programBu örneğimizde c dili ile faktoriyel alan program yazdık.


#include <stdio.h>

int main(){
int sayi=5;
int faktoriyel=1;
while(sayi>0){
faktoriyel=faktoriyel*sayi;
sayi--;
}
printf("Sonuc:%d",faktoriyel);
return 0;
}4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - İpuçları 01C de değeri olan değişkene, örneğin bu tamsayı değişkeni olsun değer ekleme yapacak isek aşağıdaki gibi yaparız.


int deger=10;
deger=deger+5; //yeni değer 15

kodu kısa tutmak için aşağıdaki kodda da aynı işlemi yaparız.

deger+=5; //yeni değer gene 15
+ yerine (-,*,/,%) dan istediklerinizi de koyabilirsiniz.

C Dili - Örnek 06
Kullanıcıdan sürekli karakter alıyoruz. karakterin ascii kodunu ekrana yazdırıyoruz eğer karakter sıfır ise programı sonlandırıyoruz.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
char c;
printf("\nBir karakter Girin:");
while((ch=getch())!=0){
printf("%d",c);
printf("Bir karakter daha girin:");
}
printf("gule gule");
return 0;
}
C Dili - Örnek 07Tek parametre alan ve parametreye göre 4 işlemden herhangi birini yapan program.
#include "stdio.h"

void fonksiyon(int x);

int main(){
//toplama
fonksiyon(1);
//çıkarma
fonksiyon(2);
//çarpma
fonksiyon(3);
//bölme
fonksiyon(4);
}

void fonksiyon(int x){
switch(x){
case 1:
printf("%d",3+6);
break;
case 2:
printf("%d",3-6);
break;
case 3:
printf("%d",3*6);
break;
case 4:
printf("%d",3/6);
break;
}

}
Fonksiyon tanımalaması yukarıdaki gibide yapılabilir. Önemli olan o fonksiyonu kullanacağımız fonksiyondan önce (bu genellikle ana fonksiyon olur) ne girdiğini ve ne çıktığını tanımlamaktır.

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...