Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

c veri yapıları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
c veri yapıları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - Ders 29 - Paralel DizilerÖrneğin bir kitap listesi tutacak bir veri yapısı olulşturmak istedik. Veri yapısı kitap isimlerini ve fiyatlarını tutacak, fakat isimler char türünde fiyatlar ise integer türünde olacak, biz bunu tek bir değişken türü olarak tanımlayamayız. Bunun için paralel dizi yöntemini kullanacağız.
İlk olarak fiyatları tutacak dizimizi tanımlayalım.
int fiyat[10];
Şimdi kitap isimlerini tutacak diziyi tanımlayalım.
char isim[10][100];
Programın tamamını yazalım şimdi.


#include "stdio.h"
int main(){
int fiyat[10];
char isim[10][100];
int i=0;
while(i<10){
printf("kitap ismi gir:");
scanf("%s",isim[i]);
printf("fiyat gir:");
scanf("%d",fiyat[i]);
i++;
}
return 0;
}
Bu yapıyı daha sonra göreceğimiz structure yapılarını kullanarak oluşturabiliriz.

C Dili - Ders 30 - Structure(Yapılar)Bu yapı paralel dizi oluşturmamıza gerek kalmadan birden fazla değişken türüyle yeni bir değişken türü oluşturmamıza yarayan yapıdır.
Kullanılışı aşağıdaki gibidir. integer ve char değişken türlerinden yeni bir değişken türü oluşturdum.


struct kitap_turu{
int fiyat;
char isim[100];
char yazar[100];
};

Yukarıda yeni bir struct kitap_turu adında değişken türü oluşturduk. Şimdi bu türden bir kitap adında bir değişken oluşturalım.


struct kitap_turu kitap;
//hatta dizi değişken bile oluşturabiliriz.
struct kitap_turu kitap_dizisi[10];

Şimdi bir değişken daha oluşturalım ve değer atayalım.


#include "stdio.h"
struct kitap_turu{
int fiyat;
char isim[100];
char yazar[100];
};
struct kitap_turu kitap2={10,"Define Adasi","Robert Louis Stevenson"};
int main(){
printf("Kitap ismi: %s\n",kitap2.isim);
printf("Kitap fiyat: %d TL\n",kitap2.fiyat);
printf("Kitap yazar: %s\n",kitap2.yazar);
return 0;
}

Structurelara değer atarken içerisindeki değişkenlerin sıralamasına uymalısınız.

C Dili - Ders 31 - Structure (Yapılar) & PointerlarŞimdi bir structure oluşturalım ve bu structureın üyelerini 5 elemanlı bir dizi olsun daha sonra bu dizinin elemanlarını pointer kullanarak kullanıcıdan alalım.

#include "stdio.h"
struct yapi_turu{ int yas;};
struct yapi_turu insanlar[5];
int main(){
struct yapi_turu* pointer;
pointer=insanlar; int i=0;
for(i=0;i<5;i++) {
printf("gir:");
scanf("%d",pointer->yas);
printf("%d degerini girdin!\n",(*pointer).yas);
pointer++;
}
return 0;
}

Yukarıda pointerı tanımlarken türüne dikkat edin. elemanları kullanıcıdan alma işlemini bir fonksiyonla yapabilirsiniz.

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...